...deze techniek is zo vriendelijk en geschikt voor iedereen...

Body Stress Release, vrijheid in beweging

 

Consult

 

De behandeling

De behandeling bestaat uit het lokaliseren van spierspanning en het toepassen van een Release op de plekken waar de spanning is geconstateerd. Een Release is een impuls/lichte druk op een van te voren uitgeteste plaats in een specifieke richting. Deze impuls stimuleert het lichaam de spanning los te laten.

De techniek is zo vriendelijk, dat zij geschikt is voor iedereen: jong of oud, vrouw of man, ziek of gezond.

 

BSR maakt gebruik van een speciale, comfortabele behandelbank. U hoeft hier niet op te klimmen: u gaat tegen de verticaal geplaatste bank staan die daarna in horizontale stand wordt neergelaten. Tijdens de BSR sessie blijft u volledig gekleed en u kunt uw schoenen aanhouden.

Behandel traject

 

Een behandeltraject start met 3 behandelingen: dag 1, dag 4 en dag 11 waardoor het proces van herstel in gang wordt gezet. Houd in gedachten dat BSR geen "quick fix" is, maar een herstelproces. Dat vergt soms tijd, en met name in de beginfase is het van belang om dat proces te ondersteunen.

 

De eerste behandeling inclusief intake gesprek duurt ongeveer 45 minuten. Tijdens de intake nemen wij de tijd om uw klachten en (medische) voorgeschiedenis te inventariseren. Vervolgafspraken duren ongeveer 30 minuten. Na het derde consult adviseer ik u over het vervolgtraject.

 

 

Ik kan mij voorstellen dat u nog meer vragen heeft, neem gerust contact met mij op.

 

Hieronder vind je een informatieve video over Body Stress Release.

 

Omgaan met klachten

 

Alle zorgverleners in Nederland dienen te voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Mijn praktijk voldoet aan deze eisen.

 

Wat betekent dit voor u?

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mijn voorkeur ligt altijd dat u de klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat niet prettig vinden dan bied ik u gratis een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan.  Het staat u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Stichting Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder.

 

Vanaf 2017 is mijn praktijk bij Stichting Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Zowel de klachtenfunctionaris als de geschilleninstantie van Stichting Zorggeschil zijn te bereiken via info@zorggeschil.nl.

 

Meer informatie kunt u lezen op https://zorggeschil.nl